Köregler & ansökningsformulär

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning

  1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt  8 kap. 7 och 14  §§ skollagen.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade  på förskolan.
  4. Barn med längst kötid till förskolan. Om filera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för planering , d.v.s. äldre barn går före yngre.

Klicka här för att läsa mer om hur det fungerar 

Ansök om förskoleplats

Stockholms stad införde den 3 oktober 2014 ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i förskola. Anledningen till att staden infört det nya gemensamma ansökningssystemet är att det ska bli lättare för föräldrarna att ansöka, och lättare för kommunen och de fristående anordnarna att överblicka hur många som står i kö. Det nya systemet innebär även att man som vårdnadshavare kan ansöka både till kommunal och privat verksamhet i en så kallad e-tjänst.

Du behöver också kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Klicka här för att läsa mer och ansöka