Verksamhet

Om vår verksamhet

 

Verksamhetsidé

Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan Lpfö 98, reviderad 2016 och Stockholms stads förskoleplan. Det innebär att barnet är i centrum. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”jag kan”. Varje barn får den tid de behöver för att lyckas. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och respekterade.

I vår verksamhet ingår praktiska vardagsövningar, språkutveckling, matematikutveckling, natur och teknik, lek, fritt skapande, bild (färg och form) rim och ramsor, musik och dans, datoranvändning, utevistelse varje dag och utflykter till Museer, Teater och förskolebio, kulturhuset, Junibacken, Akvarium (vattenmuseum), djurpark, bondgård, simhallen, fjärilshuset m.m.

Vision

Varje individ ska ges förutsättningar till god omsorg och lustfyllt lärande för att kunna lyckas i sitt liv. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Öppettider

Vi erbjuder en avgiftsfri förskola och vi följer Stockholms stads regler för ramtiden och erbjuder barnomsorg inom denna tid om behovet finns.

Riktlinjerna gällande öppettiderna är följande:
Öppettider anpassas utifrån Stockholms stads riktlinjer för öppethållande 06.30-18.30 alla helgfria vardagar (ej jul-, midsommar- och nyårsafton) och efter föräldrarnas behov.

Värdegrund

Alla vuxna på förskolan ger barnen omsorg, omtanke, trygghet och gemenskap. Personalen är viktiga förebilder som visar barnen vad som är rätt och fel. Det ska finnas en medvetenhet och en beredskap hos personalen för att möta de unika situationer där en del av både skrivna och oskrivna förhållningsregler sätts på prov. Vi ska skapa regler runt rum, material samt måltiderna. Vi ska förmedla miljömedvetenhet till barnen så att vi tillsammans värnar om vår miljö.
Det här är vår värdegrund som vi förverkligar varje dag på vår förskola.

 

Självkänsla  Trygghet  Ansvar  Respekt

 

Läs mer om våra förskolor