top of page
Image by Andrew Ebrahim

Årlig plan mot kränkning

Kränkningar och diskriminering

Matrix förskola jobbar medvetet med arbete mot kränkningar och diskriminering. Vi har välutbildad och engagerad personal i en miljö anpassade för barn. Trots det finns det barn som inte trivs på förskolan. Det kan vara att barn inte blir vald i leken eller blir osynliggjord. Därför fokuserar vi på de lagkrav som finns i skollagen och diskrimineringslagen för att i en årlig plan fånga upp och förbygga kräkningar och diskriminering. Matrix förskola samarbetar i dessa frågor med Friends för att skapa ett förebyggande arbete.

Den årliga planen innehåller två delar. Första delen av planen är en handlingsplan för att förebygga kränkningar under verksamhetsåret. Andra delen en analys av årets utfall och förslag till förbättringar till kommande år. Den görs i samarbete med vårdnadshavarna. Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Vår plan för kräkning innehåller följande:

  • Beskrivning över vad personalen ska göra om det händer något akut. Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp.

  • Barn/Vårdnadshavare ska delta i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen.

  • Planen beskriver hur den ska göras känd bland barn och vårdnadshavare och deras delaktighet ser ut vid utvärderingen.

 

Externa källor: Skollagen (2010:800)Diskrimineringslagen (2008:576)FriendsBarnkonventionen

bottom of page