top of page
Image by Christopher Ryan

Matrix förskola Spånga

Matrix förskola i Spånga

Regnbågen
Förskolan har en avdelning för barn i åldern 1-5 år med plats för 15 barn. Personalen består av en förskolelärare, två barnskötare och en lokalvårdare. Inomhus möts barnen av en noggrant förberedd miljö med aktiviteter samt material anpassat efter barnens olika utvecklingsnivåer. Allt som barnen behöver finns tillgängligt för dem på hyllor i deras höjd. Att barnen själva kan hämta och ställa tillbaka det de väljer att ”arbeta” med stärker deras identitet och självkänsla. Med hjälp av Montessorimaterialet ges barnen möjlighet att arbeta konkret och att lära med hjälp av alla sinnen. Barnens egen lust styr valet av aktiviteter och varje barn ges möjlighet och ro att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. IT används som ett daglig lärande verktyg för barnen. Barnen använder datorn för språklek, mattelek, rita och ägna sig åt kulturella lekar..m.m.
 

Miljön utanför förskolorna är bilfri och i närmiljön runt om finns ett flertal höghus med flera olika små lekparker. Närheten till naturen gör också att skogsutflykter är ett naturligt inslag i verksamheten.

Klicka här för att se bilder från förskolan

assorted-color paper and brown wooden pe

Vill du ansöka om förskoleplats?

Klicka på läs mer för att ta del av köregler och komma till ansökningsformulär

bottom of page