top of page
Image by Robo Wunderkind

Barn och elevhälsa

Vår verksamhet arbetar aktivt för att våra barn i förskolan ska må bra. Vi fokuserar på både fysiks och mental hälsa. För att underlätta kontakten med sjuk- och hälsovården i Stockholms län har vi samlat information för vad respektive vårdenheter hjälper till med.

Rikshandboken för barnhälsovård , Psykosomatiska besvär hos förskolebarn

nedladdning (6)_edited.png

Vårdcentralen har en stor del av öppenvården, allt från hälsokontroller av nyfödda barn till behandlingar av vanliga sjukdomar som till exempel halsfluss och kroniska sjukdomar som diabetes. Vårdcentralen har många olika namn och kallas till exempel även husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral. Hit vänder du dig när du har problem med din hälsa och behöver vård. Behöver du rehabilitering får du det ofta på vårdcentralen. Om läkaren bedömer att du behöver mer specialiserad vård eller rehabilitering får du en remiss till en annan öppenvårdsmottagning eller en specialistmottagning på ett sjukhus.

Barn_ungdomspsykiatri_logo.png

Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt och behöver stöd en tid. Då kan du i första hand kontakta barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen. Men om stödet inte hjälper, eller om problemen har blivit så stora att vardagen hemma, i skolan och med kompisar inte längre fungerar, kan du ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

images_edited.png

På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du däremot inte vända dig till barnavårdscentralen, utan till vårdcentralen.

bottom of page