top of page
Image by Gabe Pierce

Vision och värdegrund

Vision

Varje individ ska ges förutsättningar till god omsorg och lustfyllt lärande för att kunna lyckas i sitt liv. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Värdegrund

Alla vuxna på förskolan ger barnen omsorg, omtanke, trygghet och gemenskap. Personalen är viktiga förebilder som visar barnen vad som är rätt och fel. Det ska finnas en medvetenhet och en beredskap hos personalen för att möta de unika situationer där en del av både skrivna och oskrivna förhållningsregler sätts på prov. Vi ska skapa regler runt rum, material samt måltiderna. Vi ska förmedla miljömedvetenhet till barnen så att vi tillsammans värnar om vår miljö.

Det här är vår värdegrund som vi förverkligar varje dag på vår förskola.

Självkänsla  Trygghet  Ansvar  Respekt

bottom of page