top of page
Image by Markus Spiske

Om vår verksamhet

Verksamhetsidé

Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan Lpfö 18 och Stockholms stads förskoleplan. Det innebär att barnet är i centrum. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”jag kan”. Varje barn får den tid de behöver för att lyckas. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och respekterade.

I vår verksamhet ingår praktiska vardagsövningar, språkutveckling, matematikutveckling, natur och teknik, lek, fritt skapande, bild (färg och form) rim och ramsor, musik och dans, datoranvändning, utevistelse varje dag och utflykter till Museer, Teater och förskolebio, kulturhuset, Junibacken, Akvarium (vattenmuseum), djurpark, bondgård, simhallen,
fjärilshuset m.m.

bottom of page