top of page
Image by Marisa Howenstine

Köregler och ansökningsformulär

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning

 1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt  8 kap. 7 och 14  §§ skollagen.

 2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden

 3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade  på förskolan.

 4. Barn med längst kötid till förskolan. Om filera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för planering , d.v.s. äldre barn går före yngre.

 

Klick här för att läsa mer och ansöka

Innan du ansöker

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola om minst ett av följande uppfylls:

 • Alla i familjen har svenskt personnummer.

 • Alla i familjen är EU-medborgare med arbetsgivarintyg/studieintyg och intyg på att det finns en kommande adress i Stockholm.

 • Vårdnadshavaren är asylsökande med giltigt LMA-kort med tillstånd för arbete eller studier i Sverige (AT-UND).

Om du som vårdnadshavare inte har AT-UND har ditt barn ändå rätt till förskola 15 timmar i veckan från augusti det året barnet fyller tre år.

Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare

 • Arbetar

 • Studerar

 • Är aktivt arbetssökande

 • Är föräldraledig för syskon.

Är du föräldraledig för syskon har det äldre barnet rätt till förskola maximalt 30 timmar i veckan.

 

Ansök via denna länk

bottom of page