#1 #2 #3

Välkommen till Matrix förskola

Läs nedan om varför vi tillämpar montessoripedagogiken

Viljan att lära

Montessorimiljön lockar till aktivitet, expermiment och viljan att lära. Vi leker fram all inlärning. Det ska vara kul att lära sig nya saker. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande Montessoritanke.

Frihet att välja

Vi tar till vara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Barnen får frihet att själv välja aktivitet och möjlighet att arbeta självständigt och ostört i egen takt.

Aktivt tänkande

Montessorimaterialet stimulerar till aktivt tänkande och konkretiserar termer och begrepp. Genom sina sinnen tar barnen in verkligheten runt om sig och med materialets hjälp utvecklas sinnen och språk.

Samarbeten

Vi vill passa på att tacka våra vänner

Matrix förskola bedriver ett aktivt och kontinuerligt samarbete med ett antal företag och organisationer i syfte att erhålla rätt kompetens inom olika viktiga områden för en skola. Dessa samarbeten har direkt koppling till de krav som ställs av lagar och styrdokument för en förskoleverksamhet. Nedan kan ni läsa mer om respektive partner och även klicka vidare till deras hemsida för mer information.

Vi samarbetar även med – Stockholms Stad, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Montessoripedagogik, Vårdguiden, BUP och BVC

Mat

Läs nedan om varför vi har valt Annelis catering

Cateringkök har mer än 10 års erfarenhet i branschen och levererar idag hälsosam och utsökt mat till hundratals barn i skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Annelis Cateringkök har det rätta svaret på våra behov av nyttig och smakrik mat varje dag. Deras verksamhet bygger på närhet, småskalighet och variation som resulterar i goda matupplevelser och garanterar att höja lunchrasten till arbetsdagens trevligaste tillfälle.
Dagliga leveranser av färskvaror och undvikandet av halvfärdiga ingredienser är deras enkla knep för att behålla barnen glada. För att de ska kunna garantera vår skola färsk och kvalitativ mat utesluter Annelis Cateringkök alla mellanhänder vid levererans och sköter alltså transporten själva till skolorna. De lagar hälsosam och god mat och de som äter maten är nöjda med smaken och variationen som erbjuds.

Till veckans matsedel

Om oss

Hur vi jobbar

Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan (Lpfö 98/16) och Stockholms stads riktlinjer. Vårt mål inom Matrix förskolor är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet.

Den övergripande målsättningen är att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn ges möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”Jag kan”. Samarbetet med föräldrarna är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten skickar vi veckobrev till alla föräldrar, ordnar föräldraträffar, familjfest och erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Läs mer om oss under Verksamhet.

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell och Stratsys IT-plattform. Det sker genom uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet. Läs mer under Kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Det är bara att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar

Matrix Förskola Skärholmen

Adress: Ekholmsvägen 232, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-7106000
Mobil: +46704057969

Matrix Förskola Skärholmen

Adress: Ekholmsvägen 226, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-50306171
Mobil: +46736519492

Matrix Förskola Tensta

Adress: Åvingegränd 21, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-51710151
Mobil: +46739317836

 

Öppettider

Vi erbjuder en avgiftsfri förskola och vi följer Stockholms stads regler för ramtiden och erbjuder barnomsorg inom denna tid om behovet finns.

Riktlinjerna gällande öppettiderna är följande:
Öppettider anpassas utifrån Stockholms stads riktlinjer för öppethållande 06.30-18.30 alla helgfria vardagar (ej jul-, midsommar- och nyårsafton) och efter föräldrarnas behov.