#1 #2 #3

Välkommen till Matrix förskola

Läs nedan om varför vi tillämpar montessoripedagogiken

Viljan att lära

Montessorimiljön lockar till aktivitet, expermiment och viljan att lära. Vi leker fram all inlärning. Det ska vara kul att lära sig nya saker. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande Montessoritanke.

Frihet att välja

Vi tar till vara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Barnen får frihet att själv välja aktivitet och möjlighet att arbeta självständigt och ostört i egen takt.

Aktivt tänkande

Montessorimaterialet stimulerar till aktivt tänkande och konkretiserar termer och begrepp. Genom sina sinnen tar barnen in verkligheten runt om sig och med materialets hjälp utvecklas sinnen och språk.

Samarbeten

Vi vill passa på att tacka våra vänner

Matrix förskola bedriver ett aktivt och kontinuerligt samarbete med ett antal företag och organisationer i syfte att erhålla rätt kompetens inom olika viktiga områden för en skola. Dessa samarbeten har direkt koppling till de krav som ställs av lagar och styrdokument för en förskoleverksamhet. Nedan kan ni läsa mer om respektive partner och även klicka vidare till deras hemsida för mer information.

Vi samarbetar även med – Stockholms Stad, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Montessoripedagogik, Vårdguiden, BUP och BVC

Mat

Läs nedan om varför vi har valt RR matproduktions

Matproduktion levererar ekologisk och närproducerad mat till våra förskolor.
Matproduktions idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden och man utesluter
därför tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat i all
matlagning. Istället använder man av förstklassiga, ekologiska och KRAV-märkta råvaror så
långt det är möjligt. Matproduktion innehar dessutom kvalitetscertifikaten IP Livsmedel och
KRAV. Något som man är mycket stolta över. Varje morgon bakar man hemgjort
surdegsbröd, självklart också det helt från grunden. Det innebär att våra kunder varje dag får
lunchhuvudrätten, färskt bröd och tre olika sorters sallad.
Bra mat är mat som är näringsriktigt sammansatt. Det uppnår man genom att laga maten från
grunden med bra råvaror och korta tillagningsprocesser – så alla näringsämnena behålls. Vi
komponerar våra lunchmatsedlar efter Livsmedelsverkets tallriks-modell samt deras övriga
riktlinjer. Vi tycker det är viktigt att matsedeln blir rikligt varierad varje vecka. T ex serverar
vi olika sorters fisk en gång i veckan. Vi använder oss också av mycket grönsaker och
serverar alltid tre olika sallader till varje lunchrätt. Vi vill att man ska känna och se att våran
mat är fräsch och aptitlig. Varje dag. Året runt

http://www.matproduktion.se/

Om oss

Hur vi jobbar

Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan (Lpfö 98/16) och Stockholms stads riktlinjer. Vårt mål inom Matrix förskolor är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet.

Den övergripande målsättningen är att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn ges möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”Jag kan”. Samarbetet med föräldrarna är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten skickar vi veckobrev till alla föräldrar, ordnar föräldraträffar, familjfest och erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Läs mer om oss under Verksamhet.

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell och Stratsys IT-plattform. Det sker genom uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet. Läs mer under Kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Det är bara att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar

Matrix Förskola Skärholmen

Adress: Ekholmsvägen 232, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-7106000
Mobil: +46704057969

Matrix Förskola Skärholmen

Adress: Ekholmsvägen 226, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-50306171
Mobil: +46736519492

Matrix Förskola Tensta

Adress: Åvingegränd 21, 127 45 Skärholmen
Tel: 08-51710151
Mobil: +46739317836

 

Öppettider

Vi erbjuder en avgiftsfri förskola och vi följer Stockholms stads regler för ramtiden och erbjuder barnomsorg inom denna tid om behovet finns.

Riktlinjerna gällande öppettiderna är följande:
Öppettider anpassas utifrån Stockholms stads riktlinjer för öppethållande 06.30-18.30 alla helgfria vardagar (ej jul-, midsommar- och nyårsafton) och efter föräldrarnas behov.