Våra förskolor

Matrix förskola i Skärholmen


Solrosen på Ekholmsvägen 232

Matrix förskola startade sin verksamhet höstterminen 2006 i Skärholmen. Matrix förskola är placerad i ett hyreshus högt uppe på berget i Skärholmen. På markplanen i ett av sjuvåningshusen finns förskolans lokaler. Förskolan har en avdelning för barn i åldern 1-3 år med plats för 16 barn. Personalen består av en förskolelärare, två barnskötare och en lokalvårdare som även hoppar in i barngruppen vid behov. Inomhus möts barnen av en noggrant förberedd miljö med aktiviteter samt material anpassat efter barnens olika utvecklingsnivåer. Allt som barnen behöver finns tillgängligt för dem i deras höjd.

Pedagogerna arbetar med montessoripedagogik/vardagsövningar, rutiner och förhållningssätt. De använder sig av årets olika årstider och traditioner för att fånga barnens intresse samtidigt som de uppmärksammar olika högtider från barnens respektive hemländer vilket bidrar till barnens och föräldrarnas trivsel och trygghet på förskolan. Miljön utanför förskolan är bilfri och i närmiljön runt om finns ett flertal höghus med flera olika små lekparker. Närheten till naturen gör också att skogsutflykter är ett naturligt inslag i verksamheten. Matrix förskola har en lekplats med ett grönområde. Vid ingången finns en liten asfalterad väg för att kunna cykla och utöva andra grovmotoriska lekar. För att besöka och göra olika aktiviteter är det lätt att via bergbanan att snabbt komma till Skärholmen centrum och tunnelbanan.

Vallmon på Ekholmsvägen 226

Matrix förskola startade sin verksamhet höstterminen 2010 i Skärholmen. Förskolan är placerad i ett hyreshus högt uppe på berget i Skärholmen. På markplanen i ett av sjuvåningshusen finns förskolans lokaler. Förskolan har en avdelning för barn i åldern 3-5 år med plats för 15 barn. Personalen består av en förskolelärare, två barnskötare och en lokalvårdare. Inomhusmiljön är anpassad efter barnens behov. Möbler och redskap är i barnstorlek och all material ligger synliga på hyllorna. Materialet används för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Barnens egen lust styr valet av aktiviteter och varje barn ges möjlighet och ro att arbeta utifrån sina unika förutsättningar.
Barnen använder datorer och Ipads för att skriva, rita och ägna sig åt musikaliska lekar m.m. Syftet är att barnens fantasi, lek, kreativitet och självständighet ska utvecklas.
Miljön utanför förskolan är bilfri. Närmiljön runt om finns ett flertal höghus och några förskolor samt en grundskola. Vi använder vår förskolegård som ligger på gångavstånd på Ekholmsvägen 232. Förskolegården är utrustad med olika uteleksaker.

Matrix förskola i Tensta


Regnbågen på Åvingegränd 21

Matrix förskola bedriver sin verksamhet i Tensta. Förskolan har en avdelning för barn i åldern 1-5 år med plats för 15 barn. Personalen består av en förskolelärare, två barnskötare och en lokalvårdare.

Inomhus möts barnen av en noggrant förberedd miljö med aktiviteter samt material anpassat efter barnens olika utvecklingsnivåer. Allt som barnen behöver finns tillgängligt för dem på hyllor i deras höjd. Att barnen själva kan hämta och ställa tillbaka det de väljer att ”arbeta” med stärker deras identitet och självkänsla. Med hjälp av Montessorimaterialet ges barnen möjlighet att arbeta konkret och att lära med hjälp av alla sinnen. Barnens egen lust styr valet av aktiviteter och varje barn ges möjlighet och ro att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. IT används som ett daglig lärande verktyg för barnen. Barnen använder datorn för språklek, mattelek, rita och ägna sig åt kulturella lekar..m.m.
Miljön utanför förskolorna är bilfri och i närmiljön runt om finns ett flertal höghus med flera olika små lekparker. Närheten till naturen gör också att skogsutflykter är ett naturligt inslag i verksamheten.

Vill du ansöka om förskoleplats?

Klicka på läs mer för att ta del av köregler och komma till ansökningsformulär

Läs mer