top of page
Daghem

Välkomna till Matrix förskolor

LÄS OM VARFÖR VI TILLÄMPAR MONTESSORIPEDAGOGIKEN

Hur vi jobbar

Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan (Lpfö 18) och Stockholms stads riktlinjer. Vårt mål inom Matrix förskolor är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet.

Den övergripande målsättningen är att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn ges möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”Jag kan”. Samarbetet med föräldrarna är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten skickar vi veckobrev till alla föräldrar, ordnar föräldraträffar, familjfest och erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Läs mer om oss under Verksamhet.

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat. Uppföljning sker utifrån läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och
dokumentation av kvalitetsarbetet. Läs mer under Kvalitetsarbete.

Kost och måltider

Lunchen kommer från ett cateringföretag som har specialiserat sig på att leverera ekologisk och närproducerad mat till förskolor och skolor. Vår mat är lagat från grunden så långt som möjligt, med bra råvaror och korta tillagningsprocesser. Vi komponerar våra lunchmatsedlar efter Livsmedelsverkets tallriks-modell samt deras övriga
riktlinjer.

 

Vi lägger mycket tid på att de till att matsedeln är tillräckligt varierad varje vecka. Vi serverar tex olika sorters fisk en gång i veckan. Vi använder oss också av mycket grönsaker och serverar alltid minst tre olika sallader till varje lunchrätt.

bottom of page